Be mother of maintenance

Waarom zien we zo weinig vrouwen in de onderhoudswereld?

Vanuit de oertijd, zijn mannen jagers. Mannen gaan op jacht, kijken in de verte (visie), zoeken, turen en slaan toe. Komen terug met de buit (resultaat) en gaan zitten met een sigaar. (vieren hun succes).

Vrouwen zijn verzorgers, of te wel onderhouders van de kinderen. Ze kijken om zich heen beoordelen wat elk kind nodig heeft en verzorgt de kinderen. Ze creëren dus Overzicht, Ontrafelen de complexiteit en Organiseren hoe het resultaat bewerkstelligd moet worden. Ze reageren op incidenten en lossen ze op.

Dat kunnen ze goed, dat hebben ze al decennia lang bewezen.

Onderhoud van kinderen is hetzelfde als onderhoud van installaties, want:

  • Ze worden allebei ouder, zonder iets te doen
  • Hoe beter dat je ze leert kennen, hoe beter je ze kunt onderhouden
  • Ze zijn allebei onvoorspelbaar, ook al is de trend naar “voorspelbaar onderhoud”
  • Ondanks goed onderhoud, word je nog wel eens (on)aangenaam verrast
  • De praktijk is altijd anders dan de theorie
  • Liefde voor de kinderen, is als liefde voor het maintenance vak!

Dus………… Be ……Mother of maintenance!

Alle blogs >

Impliq: Ontrafel!

“implicata”, het Latijnse woord voor “ontrafelen” staat in mijn diensten centraal. Om tot de kern van het probleem door te dringen, is “ontrafelen” nodig van een organisatie, van mensen of van techniek. De mate waarin, geeft het bedrijf zelf aan en is afhankelijk van de zienswijze op visie en strategie.

Of het nu om kwaliteitsverbetering, veiligheidsverbetering, klantbelevering of kostenbesparing gaat, de mens erachter bepaalt.

Waarom ben ik er voor u?

Als manager ben je niet alleen verantwoordelijk om resultaten te behalen, maar word je ook geacht de richting van je organisatie te bepalen waarlangs de organisatie “gaat lopen”. Door de sterk resultaat gedreven markt, “kiezen” managers veelal voor het uitvoeren van het beleid, waarbij een kritische houding en input betreffende visie naar de achtergrond verdwijnt.

Tevens staat de productie centraal en speelt techniek en de organisatie rondom techniek een ondergeschikte rol in de bedrijfsvoering. Het aanwezige technisch talent wordt onvoldoende uitgedaagd om zich duurzaam te ontplooien en de nieuwe technieken en technologieën te ontdekken en te implementeren. Hierdoor lopen bedrijven veel omzet en dus winst mis.

Hoe effectief, verhelderend en verfrissend kan het zijn, om de organisatie, de richting en visie door een kritisch onafhankelijk deskundige te laten “ontrafelen”, om vervolgens deze top down en bottom up te vormen en te (her)ontwikkelen. Uit eigen ervaring bij interne opdrachtgevers blijkt dat er de nodige waardering is voor de inzet van deze deskundigheid.

Ik wil U als manager of U als individu middels onderstaande diensten ontzorgen:

  • Organisatieadvies,
  • Interim maintenance management
  • Facilitator

Door te fungeren als deskundig en technisch klankbord zal ik met U veranderingen bewerkstelligen en inbedden in de richting die de organisatie wil (EN eigenlijk zelf wel weet) maar deze niet tijdig kan bereiken, door bijv. te weinig menscapaciteit of door bedrijfsblindheid.

Dus……ONTRAFEL!

Alle blogs >

Desiree Janssen gestart als zelfstandige

Ik ben als zelfstandige gestart met mijn bedrijf “impliq”. Mijn kennis en ervaring bij Philips, Organon, Schering-Plough en MSD wil ik nu direct verder delen en inzetten.

“impliq” staat voor duurzame inzetbaarheid van installaties, productieprocessen en personeel. Mijn focus is techniek, mensen en organisaties in de industriële sector waaronder pharma, food, high tech en bouw.

Veel netwerkcontacten hebben mij tijdens deze “reis naar start als zelfstandige”, gevraagd en ongevraagd voorzien van informatie, advies en kritische vragen. Bedankt hiervoor!

Alle blogs >