Trainingen

Onderhoudstrainingen

Onderhoud professionaliseren, en ook nog op een veilige manier, wie wil het niet?

Maar jij loopt misschien ook weleens tegen praktische problemen aan, zoals:

 • machines die stilstaan,
 • te weinig menskracht,
 • de waan van de dag,
 • verbeterprogramma dat niet van de grond komt.

En intussen zorgt de onderhoudsafdeling ervoor dat alles geregeld en opgelost wordt. In elk geval voor de korte termijn. Maar hoe houd je dit jaar en de jaren daarna grip op onderhoud?

Wat doe je:

 • met veranderingen bij leveranciers?
 • als klantenwensen veranderen?
 • aan innovatie, nu de technologie zo snel verandert?
 • bij hoger productie-volume?
 • afschaling van productie?

Ook dán is een goede onderhoudsstrategie noodzakelijk. En dáár zorgt het impliq-model: Grip op onderhoud voor. Over dit praktisch, toepasbaar, business-management model voor onderhoud, vertel ik je graag meer.

Het model helpt je met:

 • budgetbeheer
 • kostenbesparingen
 • focus
 • slim investeren
 • (tijdelijk) afschalen
 • gecontroleerde groei
 • beschikbaarheid installaties
 • betrouwbaarheid machines
 • klantentevredenheid
 • relatiebeheer toeleveranciers
 • professionalisering onderhoudsafdeling

1A. Masterclass: “Door strategie, grip op onderhoud”

 • Uitleg 5 fase groeimodel voor optimaal onderhoud
 • Inzicht in alle onderhoudsprocessen
 • Geeft richting voor groeipotentieel
 • Sturing aan correctief, preventief en predictief onderhoud
 • Eenvoudig toepasbaar binnen food/farma/maak-industrie
 • Ideaal voor MKB’s > 100 FTE of onderhoudsafdeling van > 5 FTE,
 • Voor operations managers, eigenaren MKB, hoofd TD
 • Voor professionals die direct/indirect met onderhoud te maken hebben

Online; off-line in regio Oss; in company

De masterclass geeft je:

 • Een praktisch toepasbaar model
 • Inzicht in de belangrijkste knelpunten die bedrijfsgroei in de weg staan
 • Concrete manieren hoe de prestaties te verhogen zonder aanname extra technisch personeel

 

1B. 1-dagstraining: “Door strategie, MAXimaal grip op onderhoud”

Wil je actief aan de slag met het impliq-onderhoudsmodel?

 • Uitleg 5 fase groeimodel voor optimaal onderhoud,
 • Verdiepingsslag van de onderhoudsprocessen
 • Inzicht hoe je het model toepast binnen jouw werkomgeving
 • Stuurmechanisme voor correctief, preventief en predictief onderhoud
 • Ideaal voor MKB’s > 100 FTE of onderhoudsafdeling van > 5 FTE
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Praktische oefeningen
 • Verbeterpotentieel in techniek, processen en mensen
 • Peer to peer learning
 • Gebruik van tools uit LEAN, TPM, CI-programma’s

off-line in regio Oss, volgens de laatste RIVM-richtlijnen.

groepsgrootte: 4- 10 personen

Deze training geeft je in 1 dag:

 • inzicht in de oorzaken van knelpunten in je onderhoudsafdeling
 • een routekaart hoe je gecontroleerd gaat groeien met je bedrijf
 • een praktisch jaarplan met verbeterpotentieel en kostenbesparingen

 

Veiligheidstrainingen

De wetgeving rondom veiligheid en kwaliteit wordt steeds strikter en complexer.

Als ambassadeur voor veilig werken, spreek ik veel collega-ondernemers, klanten en andere relaties. Over het algemeen, wil men wel aan veiligheid werken. Het excuus is vaak: er is GEEN GELD of GEEN TIJD voor veiligheid.

Totdat het te laat is.

 • Ben jij diegene die de familie inlicht, dat de partner een bedrijfsongeval heeft gehad?
 • Wist je dat jij als leidinggevende verantwoordelijk bent voor je medewerkers?
 • Wist je dat als de arbeidsinspectie komt, dat je hele bedrijf doorgelicht wordt?
 • En dat je dan WEL GELD en WEL TIJD moet investeren?
 • Wist je dat veilig werken, juist geld oplevert?

 

2A. Inspiratiesessie: “Verhoog je positie op de veiligheidscultuur ladder”

Classroom sessie:
Groepsgrootte: van 5-25 personen, passend binnen de RIVM-corona-maatregels.
In een 1.5-2 uur sessie laat ik je ervaren, dat werken aan veiligheid, veel meer dan een veiliger werkklimaat oplevert.

Hoe?

 • Meld je individueel aan, of..
 • Boek voor je managementteam, of..
 • Boek voor een specifieke afdeling.
 • Laat mij via het contactformulier alvast weten, dat je interesse hebt.

Iedereen wil toch veilig naar het werk EN veilig weer naar huis?

Facilitatortraining

Als trainer zorg je dat kennis overgedragen wordt aan de groep. Als facilitator zorg je ervoor dat de aanwezige kennis uit de groep komt en gedeeld wordt en begeleid je het menselijk proces.

Het aaha….moment creëren!

De aanwezige cursist is zelf verantwoordelijk voor de mate waarin hij/zij leert. Hoe meer deze input geeft in de cursus, hoe meer diegene leert. In deze resultaat gedreven markt, wordt van managers verwacht hun organisatie snel en efficiënt om te buigen in de juiste richting en visie. Maar hoe medewerkers snel meegaan, wordt vaak onderschat. Onder het mom “vreemde ogen dwingen” is het een kunst diverse disciplines samen te brengen, een veilig gevoel te geven. Het bewerkstelligen dat een gedrags of cultuur verandering gaat plaatsvinden. Dit kan zijn op het gebied van veiligheid, kwaliteit, kostenbewust zijn of lean. Hierin staat de mens erachter centraal.

Om de gewenste verandering te beklijven is een vertaalslag van de theorie naar de praktijkcases binnen de organisatie van de opdrachtgever nuttig. En opvolging van het geleerde in de dagelijkse praktijk.

Voorbeelden:

 • Bij een start-up, met experts, werkprocessen in kaart brengen, met quickwins.
 • Samenwerking verbeteren, door ervarend leren in (sub)groepjes.

Tijdens en na zo’n facilitatie, moet het “merkbaar” en “voelbaar” zijn.

Incompany-trainingen

Mijn trainingen zijn zoveel mogelijk afgestemd op de branche of de deelnemers voor het beste leereffect. Zijn er speciale wensen vanuit de organisatie, dan is maatwerk nodig, die ik graag met je afstem.