act with impact

Als onderhouds- of engineeringsafdeling wil je toch ook de beste zijn, altijd!

Maar hoe zorg je dat je niet achterop raakt met het grote tekort aan technisch personeel en de snel veranderende technologie?

Namens “impliq” stimuleer ik bedrijven in de food, farma en maakindustrie om de koppeling te maken tussen techniek, bedrijfsprocessen en gedrag. Ik help overzicht te creëren, oorzaken van falen van techniek, organisatie en mensen boven water te krijgen, pijnpunten inzichtelijk te maken en focus te leggen op wat een bedrijf verder brengt, zodat je met je huidige mensen juist meer levert!

Ben je al de beste of ben je nieuwsgierig naar anders? Raak niet achterop, maar blijf aan het stuur!

Dan blijf je anderen altijd voor.

Waarom ben ik er voor u?

 • De maintenance/engineerings manager is uitgevallen en je wilt voorkomen dat de techniekafdeling achterop raakt,
 • Je bent druk met de dagelijkse aansturing van het technisch team en hebt geen tijd visie te ontwikkelen over onderhoudsstrategie
 • De omzet en winst wordt niet gehaald, doordat productie onnodig stilstaat op falen van apparatuur
 • Deadline van start van de nieuwe productielocatie dreigt niet gehaald te worden, doordat beslissingen uitblijven.
 • Het structurele overwerken, lijdt tot demotivatie en uitval van het team.
 • Je overweegt om onderhoud (verder) uit te besteden, maar ziet ook dat dat ook eigen mancapaciteit kost
 • De storingen kosten veel geld en het preventief onderhoud is nog niet goed ingeregeld.
 • Technische afdeling bijsturen, zodat jonge technici niet meer weglopen naar de “concurrent”.
 • MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) staat op het wensenlijstje, maar het is lastig dit daadwerkelijk te implementeren in het bedrijf.
 • Snel de bedrijfsprocessen inzichtelijk wilt hebben en daardoor weet waar de focus ligt voor het komende jaar.
 • De techniek is op orde en toch gebeuren er teveel “ongelukjes”.
 • De samenwerking tussen productie, onderhoud en kwaliteitsdienst verbeteren, zodat gewenst product tijdig geleverd wordt.
 • Een sparringspartner die vanuit neutraliteit, integriteit samen jouw organisatie bekijkt en adviseert.
 • Goede balans (terug)vinden tussen operationele zaken en nieuwe technische investeringen
 • De beste maintenance/engineerings afdeling willen zijn, maar geen tijd hebben om dit structureel goed op te pakken.

 

Wie ben ik?

Mijn naam is Desiree Janssen.

Als kind wilde ik dat mijn moeder me leerde om kleding te maken, maar hoe de naaimachine werkte, vond ik minstens zo interessant. Die liefde voor techniek zette zich voort toen ik ging studeren (chemische technologie) en bij multinationals als Philips en Organon in technische functies aan de slag ging. Als processtechnoloog, engineeringsmanager en projectmanager merkte ik dat de koppeling maken tussen techniek, bedrijfsprocessen en gedrag, de sleutel is tot succes.

Als daar bovenop schaarste ontstaat (vb. tekort aan technici), dwingt je dat om anders te denken EN anders te doen. De creativiteit komt dan goed van pas om met minder, juist meer te kunnen bereiken.

Ik begeef me graag in een omgeving waarin ik verschillende afdelingen kan samenbrengen, zodat ieders “eigen belang”, één gezamenlijk gedragen belang wordt.

En voor mij geldt:

Kennis is MACHT, delen is KRACHT.

Waarom nu?

De wereld verandert op technologisch vlak in een rap tempo. Echter de technische kennis die de arbeidsmarkt op komt, neemt af, enerzijds door minder schoolverlaters anderzijds door vergrijzing. Daarnaast wordt de beschikbare kennis en vaardigheden nog onvoldoende gedeeld, terwijl techniek zo fascinerend is, altijd anders en omdat de mensen erachter, het zo uitdagend maken.

Door verschillende reorganisaties te hebben meegemaakt in loondienst, merkte ik dat de gaten, ingevuld werden met inhuur van tijdelijke mensen, maar als er betere tijden kwamen, de technische vacatures niet ingevuld kregen.

Verbazingwekkend vond ik het, dat ingehuurde mensen met meer kennis de organisatie verlieten, dan dat het eigen bedrijf kon absorberen. Hierdoor gaat veel kennis en ervaring verloren, iets wat ik in mijn huidige bedrijf echt anders doe.

Bij mijn aanpak, wil ik je stimuleren of helpen met wat je niet kunt of waar de tijd op dit moment voor ontbreekt. Nadat ik klaar ben met een opdracht, heb je mijn werkwijze geabsorbeerd en kun je sneller en effectiever zelf verder. Geen kenniskloof meer, niet langer bij een klant blijven dan noodzakelijk is, maar een gevoel achterlaten van trots, voldoening en nieuwe energie! Voor de klant en voor mij!

Diensten

Organisatie advies

Management-advies

 • Professionalisering van maintenance afdeling of engineering
 • Verbetering onderhouds-strategie icm Lean, Hoshin-kanri
 • Beschikbaarheid installaties vs. Productie-output
 • Focus op P,S,Q,D,C (People, Safety, Quality, Delivery and Cost)
 • Ambassadeur veiligheidsbeleid

Assetmanagement implementatie

 • Optimalisatie onderhoudsstrategie
 • Positionering technische afdeling na of tijdens reorganisaties
 • Soepele overgang van projectorganisatie naar onderhoudsorganisatie

Interim maintenance management

De wereld verandert snel. En dat geldt zeker op het gebied van onderhoud en engineering. Bent u op zoek naar een maintenance/engineeringsmanager die een team mee kan nemen in de veranderingen en de afdeling verder kan professionaliseren? Een technische vrouw, die het potentieel in de huidige organisatie maximaal weet te benutten, te inspireren en te motiveren? Zoek niet verder!

Onderhoud nu is niet meer te vergelijken met jaren geleden, toen brandjes blussen en preventief onderhoud voldoende was. De technologie, de robotisering, de snelle beschikbaarheid van data, zorgt ervoor dat onderhoud voorspeld kan worden, zodat minimale productiestilstand gerealiseerd kan worden. De interne en de externe klant is steeds belangrijker geworden. Tijdig de juiste kwaliteit leveren, tegen een optimale prijs. Hoe realiseert men dat bij arbeidskrapte, vergrijzing en steeds striktere wetgeving in kwaliteit en veiligheid?

Worstelt uw organisatie ook met het zo efficiënt mogelijk functioneren van uw maintenance/engineeringsafdeling? Veel bedrijven vissen in dezelfde vijver van technisch personeel, waardoor de maintenance-inspanningen niet effectief ingezet kunnen worden. Productiegroei blijft achter. Een speelveld met uitdagingen, maar misschien nog wel meer met mooie mogelijkheden.

Tijdens de interim periode, zal ik samen met medewerkers zorgdragen voor een optimale beschikbaarheid van apparatuur, goedwerkende onderhoudsprocessen in een prettige werksfeer. De schakel met MT voor afstemming van visie en strategie is erg belangrijk.

Na deze periode is de afdeling in staat door te bouwen op de ingeslagen weg, gemotiveerd op veranderingen in te spelen en de bal sneller te laten rollen. De krapte in technisch personeel, zal minder voelbaar zijn.

Meer weten over een specifiek maintenance-project, zoals:

 • quickscan maintenance, waarbij verbeterpotentieel helder wordt?
 • uitgebreide maintenance-scan, met implementatieplan hoe de afdeling verder te professionaliseren?

Neem contact op.

 

 

 

 

Training (Facilitation)

Change-facilitator
Als trainer zorg je dat kennis overgedragen wordt aan de groep. Als facilitator zorg je ervoor dat de aanwezige kennis uit de groep komt en gedeeld wordt en begeleid je het menselijk proces. De aanwezige cursist is zelf verantwoordelijk voor de mate waarin hij/zij leert. Hoe meer deze input geeft in de cursus, hoe meer diegene leert. In deze resultaat gedreven markt, wordt van managers verwacht hun organisatie snel en efficiënt om te buigen in de juiste richting en visie. Maar hoe medewerkers snel meegaan, wordt vaak onderschat. Onder het mom “vreemde ogen dwingen” is het een kunst diverse disciplines samen te brengen, een veilig gevoel te geven en te bewerkstelligen dat een gedrags of cultuur verandering gaat plaatsvinden. Dit kan zijn op het gebied van veiligheid, kwaliteit, kostenbewust zijn of lean. Hierin staat de mens erachter centraal.

Om de gewenste verandering te beklijven is een vertaalslag van de theorie naar de praktijkcases binnen de organisatie van de opdrachtgever nuttig. En opvolging van het geleerde in de dagelijkse praktijk.

Lean-6 sigma-Facilitator
Verzorgen van workshops, kaizens, visual management methodieken, hoshin kanri sessies of KATA-mentoring. Zijn bestaande methodieken of cursusprogramma’s vanuit opdrachtgever voorhanden, dan kunnen deze eenvoudig geïntegreerd worden in de totale aanpak.

Oooh... zo doen we dat!

Overview, Ontrafelen en Organiseren, de 3 OOO’s in mijn aanpak.

Overview

Overzicht creëren van het probleem of uitdaging van de klant. Kaders bepalen, betrokkenen en belanghebbenden spreken. Middels luisteren, sparren en doorvragen. De visie en strategie van het bedrijf is hierbij de basis.

Ontrafel

Achter het probleem van de klant, zit vaak 1 of meerdere dieperliggende problemen, of te wel knopen in de organisatie. Luisteren, doorvragen, verifiëren en spiegelen ontrafelt die knopen. De basis voor oplossingen is dan gelegd.

Organiseer

Afhankelijk van de wens van de klant, implementeer ik zelfstandig of gezamenlijk met belanghebbenden oplossingen binnen de eigen organisatie. Werksessies, training kan onderdeel uitmaken van de aanpak voor duurzame oplossingen.

Benieuwd hoe deze aanpak bij u kan worden ingezet?

neem dan contact op!

Referenties