act with impact

Als onderhouds- of engineeringsafdeling wilt U toch ook de beste zijn, altijd!

Maar hoe zorgt U dat U niet achterop raakt met het grote tekort aan technisch personeel en de snel veranderende technologie?

Namens “impliq” stimuleer ik bedrijven in de food, farma en maakindustrie om de koppeling te maken tussen techniek, bedrijfsprocessen en gedrag. Ik help overzicht te creëren, oorzaken van falen van techniek, organisatie en mensen boven water te krijgen, pijnpunten inzichtelijk te maken en focus te leggen op wat een bedrijf verder brengt, zodat u met minder (extra) mensen juist meer levert!

Bent u al de beste of bent u nieuwsgierig naar anders? Raak niet achterop, maar blijf aan het stuur!

Dan blijft u anderen altijd voor.

Waarom ben ik er voor u?

 • Uw maintenance/engineerings manager is uitgevallen en u wilt voorkomen dat de techniekafdeling achterop raakt,
 • U bent druk met de dagelijkse aansturing van het technisch team en hebt geen tijd visie te ontwikkelen over onderhoudsstrategie
 • De omzet en winst wordt niet gehaald, doordat productie onnodig stilstaat op falen van apparatuur
 • Deadline van start van de nieuwe productielocatie dreigt niet gehaald te worden, doordat beslissingen uitblijven.
 • Het structurele overwerken, lijdt tot demotivatie en uitval van het team.
 • U overweegt om onderhoud (verder) uit te besteden, maar ziet ook dat dat ook eigen mancapaciteit kost
 • De storingen kosten u veel geld en het preventief onderhoud is nog niet goed ingeregeld.
 • Technische afdeling bijsturen, zodat jonge technici  niet meer weglopen naar de “concurrent”.
 • U MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) pretendeert, maar het lastig vindt, dit te implementeren in uw bedrijf.
 • Snel uw bedrijfsprocessen inzichtelijk wilt hebben en daardoor weet waar de focus ligt voor het komende jaar.
 • De techniek is op orde en toch gebeuren er teveel “ongelukjes”.
 • De samenwerking tussen productie, onderhoud en kwaliteitsdienst verbeteren, zodat gewenst product tijdig geleverd wordt.
 • Een sparringspartner die vanuit neutraliteit, integriteit samen uw organisatie bekijkt en adviseert.
 • Goede balans (terug)vinden tussen operationele zaken en nieuwe technische investeringen
 • Uw maintenance/engineerings afdeling de beste is of de beste wilt worden in de driehoek Den Bosch, Nijmegen, Eindhoven, maar u toch nieuwsgierig bent naar anders?

 

Wie ben ik?

Mijn naam is Desiree Janssen.

Als kind wilde ik dat mijn moeder me leerde om kleding te maken, maar hoe de naaimachine werkte, vond ik minstens zo interessant. Die liefde voor techniek zette zich voort toen ik ging studeren (chemische technologie) en bij multinationals als Philips en Organon in technische functies aan de slag ging. Als processtechnoloog, engineeringsmanager en projectmanager merkte ik dat de koppeling maken tussen techniek, bedrijfsprocessen en gedrag, de sleutel is tot succes.

Als daar bovenop schaarste ontstaat (vb. tekort een technici), dwingt je dat om anders te denken EN anders te doen. De creativiteit komt dan goed van pas om met minder, juist meer te kunnen bereiken.

Ik begeef me graag in een omgeving waarin ik verschillende afdelingen kan samenbrengen, zodat ieders “eigen belang”, één gezamenlijk gedragen belang wordt.

En voor mij geldt:

Kennis is MACHT, delen is KRACHT.

Waarom nu?

De wereld verandert op technologisch vlak in een rap tempo. Echter de technische kennis die de arbeidsmarkt op komt, neemt af, enerzijds door minder schoolverlaters anderzijds door vergrijzing. Daarnaast wordt de beschikbare kennis en vaardigheden nog onvoldoende gedeeld, terwijl techniek zo fascinerend is, altijd anders en omdat de mensen erachter, het zo uitdagend maken.

Door verschillende reorganisaties te hebben meegemaakt in loondienst, merkte ik dat de gaten, ingevuld werden met inhuur van tijdelijke mensen, maar als er betere tijden kwamen, de technische vacatures niet ingevuld kregen.

Verbazingwekkend vond ik het, dat ingehuurde mensen met meer kennis de organisatie verlieten, dan dat het eigen bedrijf kon absorberen. Hierdoor gaat veel kennis en ervaring verloren, iets wat ik in mijn huidige bedrijf echt anders doe.

Bij mijn aanpak, wil ik u stimuleren of helpen met wat U niet kan of waar de tijd op dit moment voor ontbreekt. Nadat ik klaar ben met een opdracht, heeft U mijn werkwijze geabsorbeerd en kunt U sneller en effectiever zelf verder. Geen kenniskloof meer, niet langer bij een klant blijven dan noodzakelijk is, maar een gevoel achterlaten van trots, voldoening en nieuwe energie! Voor de klant en voor mij!

Diensten

Organisatie advies

Management-advies

 • Herstructurering van technische afdeling en engineering
 • Verbetering onderhouds-strategie icm Lean, Hoshin-kanri
 • Beschikbaarheid installaties vs. Productie-output
 • GMP- en HSE bij techniek; bijt dit elkaar of kan het samen?

Assetmanagement implementatie

 • Verbeteren onderhoudsstrategie
 • Uitrol Reliability Excellence programma’s
 • Positionering technische afdeling na of tijdens reorganisaties

Interim maintenance management

Interim-management opdrachten betreffen meestal complexe situaties waarin de samenwerking is vastgelopen, werkprocessen niet goed lopen, medewerkers gedemotiveerd zijn, er een groot verloop is en er (grote)ontevredenheid is over de geleverde prestaties.

Er valt een last van de schouders als management ervaart dat een senior consultant de technische afdeling duidelijkheid geeft, inspireert en het beste uit zijn mensen haalt. Wilt u dat uw team het beste is of weer wordt en naar een hoger niveau getild wordt, waarbij de focus ligt op techniek, de organisatie EN het individu, dan ben ik er voor u!

Training (Facilitation)

Change-facilitator
Als trainer zorg je dat kennis overgedragen wordt aan de groep. Als facilitator zorg je ervoor dat de aanwezige kennis uit de groep komt en gedeeld wordt en begeleid je het menselijk proces. De aanwezige cursist is zelf verantwoordelijk voor de mate waarin hij/zij leert. Hoe meer deze input geeft in de cursus, hoe meer diegene leert. In deze resultaat gedreven markt, wordt van managers verwacht hun organisatie snel en efficiënt om te buigen in de juiste richting en visie. Maar hoe medewerkers snel meegaan, wordt vaak onderschat. Onder het mom “vreemde ogen dwingen” is het een kunst diverse disciplines samen te brengen, een veilig gevoel te geven en te bewerkstelligen dat een gedrags of cultuur verandering gaat plaatsvinden. Dit kan zijn op het gebied van veiligheid, kwaliteit, kostenbewust zijn of lean. Hierin staat de mens erachter centraal.

Om de gewenste verandering te beklijven is een vertaalslag van de theorie naar de praktijkcases binnen de organisatie van de opdrachtgever nuttig. En opvolging van het geleerde in de dagelijkse praktijk.

Lean-6 sigma-Facilitator
Verzorgen van workshops, kaizens, visual management methodieken, hoshin kanri sessies of KATA-mentoring. Zijn bestaande methodieken of cursusprogramma’s vanuit opdrachtgever voorhanden, dan kunnen deze eenvoudig geïntegreerd worden in de totale aanpak.

Oooh... zo doen we dat!

Overview, Ontrafelen en Organiseren, de 3 OOO’s in mijn aanpak.

Overview

Overzicht creëren van het probleem of uitdaging van de klant. Kaders bepalen, betrokkenen en belanghebbenden spreken. Middels luisteren, sparren en doorvragen. De visie en strategie van het bedrijf is hierbij de basis.

Ontrafel

Achter het probleem van de klant, zit vaak 1 of meerdere dieperliggende problemen, of te wel knopen in de organisatie. Luisteren, doorvragen, verifiëren en spiegelen ontrafelt die knopen. De basis voor oplossingen is dan gelegd.

Organiseer

Afhankelijk van de wens van de klant, implementeer ik zelfstandig of gezamenlijk met belanghebbenden oplossingen binnen de eigen organisatie. Werksessies, training kan onderdeel uitmaken van de aanpak voor duurzame oplossingen.

Benieuwd hoe deze aanpak bij u kan worden ingezet?

neem dan contact op!

Referenties