act with impact

Als onderhouds- of engineeringsafdeling wil je toch ook de beste zijn, altijd!

Maar hoe zorg je dat je niet achterop raakt met het grote tekort aan technisch personeel en de snel veranderende technologie?

Namens “impliq” stimuleer ik bedrijven in de food, farma en maakindustrie om de koppeling te maken tussen techniek, bedrijfsprocessen en gedrag. Ik adviseer en begeleid bij het (opnieuw) verkrijgen van overzicht en inzicht. Oorzaken van falen van techniek, organisatie en mensen boven water te krijgen, pijnpunten inzichtelijk te maken en focus te leggen op wat een bedrijf verder brengt. Met ervaring in lijnmanagement en projectmanagement, onderhoud en engineering, kijk ik neutraal naar jouw organisatie en zul je ervaren dat je met je huidige organisatie, juist duurzaam meer levert!

Wil je het ook dit jaar weer beter of juist eens anders doen?
Ontbreekt je de tijd of de resources om dit zelf snel te doen?

Raak niet achterop, maar blijf zelf aan het stuur!

Ik luister en kijk graag met je mee.

 

Oooh... zo doen we dat!

Overzicht, Ontrafelen en Organiseren, de 3 OOO’s in mijn aanpak.

Overzicht

Overzicht creëren van het probleem of uitdaging van de klant. Kaders bepalen, betrokkenen en belanghebbenden spreken. Middels luisteren, sparren en doorvragen. De visie en strategie van het bedrijf is hierbij de basis.

Ontrafelen

Achter het probleem van de klant, zit vaak 1 of meerdere dieperliggende problemen, of te wel knopen in de organisatie. Luisteren, doorvragen, verifiëren en spiegelen ontrafelt die knopen. De basis voor oplossingen is dan gelegd.

Organiseren

Afhankelijk van de wens van de klant, implementeer ik zelfstandig of gezamenlijk met belanghebbenden oplossingen binnen de eigen organisatie. Werksessies, training kan onderdeel uitmaken van de aanpak voor duurzame oplossingen.

Benieuwd hoe deze aanpak bij u kan worden ingezet?

neem dan contact op!

Referenties