act with impact

Namens mijn bedrijf “impliq” stimuleer ik de industriële sector, waaronder farma, food, hightech en de bouw in duurzame inzetbaarheid van installaties, productieprocessen en personeel. Met mijn opgedane kennis en ervaringen bij Philips, Organon, Schering-Plough en MSD zet ik mij nu in bij u als organisatie en u als individu.

Wie ben ik?

Mijn naam is Desiree Janssen.

In de farmaceutische en hightech branche heb ik diverse maintenance en technische investeringsprojecten begeleid, zowel in de rol als projectmanager als lijnmanager. Ik anticipeer daardoor adequaat in de dynamiek van projectmanagement met doelen, resultaten en KPI’s, als ook in de hiërarchie van lijnmanagement met uitdagingen op personele vlak.
Ik begeef me graag in een omgeving waarin ik verschillende afdelingen kan samenbrengen, zodat ieders “eigen belang”, één gezamenlijk gedragen belang wordt.

De rode draad in mijn loopbaan is: “vrijheid , “verandering” en “mensen”.

De roerige tijden bij Organon, Schering Plough en vervolgens MSD heb ik aangegrepen om diverse technische en organisatorische projecten te implementeren. Lijnmanager in goede, maar ook in moeilijke tijden.

De verschillende methodieken, zoals Lean 6 sigma, KATA, Reliability Excellence, procesmanagement, zet ik in om resultaat te bereiken en zichtbaar te maken. Zeker als ik dan critici en sceptici mee kan krijgen, dan is mijn missie geslaagd. Middels het faciliteren van didactische klassikale trainingen en cultuur veranderprogramma’s, heb ik ervaren dat kennis delen en overdragen mijzelf een enorme boost geeft, zeker als mensen daardoor geprikkeld en gretig worden.

Kennis is niet MACHT, maar KENNIS is KRACHT (als je het deelt).

Deze ervaringen gecombineerd met mijn interesse in duurzame inzetbaarheid van medewerkers, zet ik bij andere bedrijven in, middels mijn bedrijf “impliq”. De focus van mijn diensten ligt op duurzaam onderhoud en duurzame inzetbaarheid van technische professionals.

Waarom nu?

De wereld verandert op technologisch vlak in een rap tempo. Echter de technische kennis die de arbeidsmarkt op komt, neemt af, enerzijds door minder schoolverlaters anderzijds door vergrijzing. Daarnaast wordt de beschikbare kennis en vaardigheden nog onvoldoende gedeeld, terwijl techniek zo fascinerend is, altijd anders en omdat de mensen erachter, het zo uitdagend maken. Dit heb ik in mijn werkcarrière als technische vrouw tussen voornamelijk mannelijke professionals, altijd zo ervaren.

Waarom ben ik er voor u?

Als manager ben je niet alleen verantwoordelijk om resultaten te behalen, maar word je ook geacht de richting van je organisatie te bepalen waarlangs de organisatie “gaat lopen”. Door de sterk resultaat gedreven markt, “kiezen” managers veelal voor het uitvoeren van het beleid, waarbij een kritische houding en input betreffende visie naar de achtergrond verdwijnt.

Tevens staat de productie centraal en speelt techniek en de organisatie rondom techniek een ondergeschikte rol in de bedrijfsvoering en wordt het aanwezige technisch talent, onvoldoende uitgedaagd om zich duurzaam te ontplooien en de nieuwe technieken en technologieën te ontdekken en te implementeren. Hierdoor lopen bedrijven veel omzet en dus winst mis.

Hoe verhelderend, verfrissend en effectief kan het zijn, om de organisatie, de richting en visie door een kritisch onafhankelijk deskundige te laten “ontrafelen”, om vervolgens deze top down en bottom up te vormen en (her)ontwikkelen.
Uit eigen ervaring bij interne opdrachtgevers blijkt dat er de nodige waardering is voor de inzet van deze deskundigheid.

Ik wil U als manager of U als individu middels de diensten advies, interim lijnmanagement en facilitator, vanuit een technisch perspectief ontzorgen door te fungeren als deskundig en vertrouwd klankbord, om veranderingen te bewerkstelligen en in te bedden in de richting die de organisatie wil (EN eigenlijk zelf wel weet) maar deze niet tijdig kan bereiken, door bijv. te weinig menscapaciteit of door “bedrijfsblindheid”.

Impliq: IK “ONTRAFEL” en ACT WITH IMPACT

Diensten

Organisatie advies

Management-advies

  • Herstructurering van technische afdeling en engineering
  • Verbetering onderhouds-strategie icm Lean, Hoshin-kanri
  • Beschikbaarheid installaties vs. Productie-output
  • GMP- en HSE bij techniek; bijt dit elkaar of kan het samen?

Assetmanagement implementatie

  • Verbeteren onderhoudsstrategie
  • Uitrol Reliability Excellence programma’s
  • Positionering technische afdeling na of tijdens reorganisaties

Interim maintenance management

Interim-management opdrachten betreffen meestal complexe situaties waarin de samenwerking is vastgelopen, werkprocessen niet goed lopen, medewerkers gedemotiveerd zijn, er een groot verloop is en er (grote)ontevredenheid is over de geleverde prestaties.

Er valt een last van de schouders als management ervaart dat een senior consultant de technische afdeling duidelijkheid geeft, inspireert en het beste uit zijn mensen haalt. Wilt u dat uw team het beste is of weer wordt en naar een hoger niveau getild wordt, waarbij de focus ligt op techniek, de organisatie EN het individu, dan ben ik er voor u!

Training (Facilitation)

Change-facilitator
Als trainer zorg je dat kennis overgedragen wordt aan de groep. Als facilitator zorg je ervoor dat de aanwezige kennis uit de groep komt en gedeeld wordt en begeleid je het menselijk proces. De aanwezige cursist is zelf verantwoordelijk voor de mate waarin hij/zij leert. Hoe meer deze input geeft in de cursus, hoe meer diegene leert. In deze resultaat gedreven markt, wordt van managers verwacht hun organisatie snel en efficiënt om te buigen in de juiste richting en visie. Maar hoe medewerkers snel meegaan, wordt vaak onderschat. Onder het mom “vreemde ogen dwingen” is het een kunst diverse disciplines samen te brengen, een veilig gevoel te geven en te bewerkstelligen dat een gedrags of cultuur verandering gaat plaatsvinden. Dit kan zijn op het gebied van veiligheid, kwaliteit, kostenbewust zijn of lean. Hierin staat de mens erachter centraal.

Om de gewenste verandering te beklijven is een vertaalslag van de theorie naar de praktijkcases binnen de organisatie van de opdrachtgever nuttig. En opvolging van het geleerde in de dagelijkse praktijk.

Lean-6 sigma-Facilitator
Verzorgen van workshops, kaizens, visual management methodieken, hoshin kanri sessies of KATA-mentoring. Zijn bestaande methodieken of cursusprogramma’s vanuit opdrachtgever voorhanden, dan kunnen deze eenvoudig geïntegreerd worden in de totale aanpak.

Oooh... zo doen we dat!

Overview, Ontrafelen en Organiseren, de 3 OOO’s in mijn aanpak.

Overview

Overzicht creëren van het probleem of uitdaging van de klant. Kaders bepalen, betrokkenen en belanghebbenden spreken. Middels luisteren, sparren en doorvragen. De visie en strategie van het bedrijf is hierbij de basis.

Ontrafel

Achter het probleem van de klant, zit vaak 1 of meerdere dieperliggende problemen, of te wel knopen in de organisatie. Luisteren, doorvragen, verifiëren en spiegelen ontrafelt die knopen. De basis voor oplossingen is dan gelegd.

Organiseer

Afhankelijk van de wens van de klant, implementeer ik zelfstandig of gezamenlijk met belanghebbenden oplossingen binnen de eigen organisatie. Werksessies, training kan onderdeel uitmaken van de aanpak voor duurzame oplossingen.

Benieuwd hoe deze aanpak bij u kan worden ingezet?

neem dan contact op!

Referenties