Be mother of maintenance

Waarom zien we zo weinig vrouwen in de onderhoudswereld?

Vanuit de oertijd, zijn mannen jagers. Mannen gaan op jacht, kijken in de verte (visie), zoeken, turen en slaan toe. Komen terug met de buit (resultaat) en gaan zitten met een sigaar. (vieren hun succes).

Vrouwen zijn verzorgers, of te wel onderhouders van de kinderen. Ze kijken om zich heen beoordelen wat elk kind nodig heeft en verzorgt de kinderen. Ze creëren dus Overzicht, Ontrafelen de complexiteit en Organiseren hoe het resultaat bewerkstelligd moet worden. Ze reageren op incidenten en lossen ze op.

Dat kunnen ze goed, dat hebben ze al decennia lang bewezen.

Onderhoud van kinderen is hetzelfde als onderhoud van installaties, want:

  • Ze worden allebei ouder, zonder iets te doen
  • Hoe beter dat je ze leert kennen, hoe beter je ze kunt onderhouden
  • Ze zijn allebei onvoorspelbaar, ook al is de trend naar “voorspelbaar onderhoud”
  • Ondanks goed onderhoud, word je nog wel eens (on)aangenaam verrast
  • De praktijk is altijd anders dan de theorie
  • Liefde voor de kinderen, is als liefde voor het maintenance vak!

Dus………… Be ……Mother of maintenance!

Alle blogs >