Veilig werken ….. What’s in for me?

Voor REEF klanten was ik discussieleider over “verhoog uw positie op de veiligheidscultuurladder”. Het nut en noodzaak voor certificering volgens de NEN-norm (uit te voeren middels een self-assesment) kwamen ter sprake, het daadwerkelijk in praktijk brengen van bewust veilig werken voerden de hoofdtoon. Nu enkele maanden verder, en met het veiligheidsbudget 2019 op zak, stel ik iedereen de vraag:

  1. Op welke trede staat u(w organisatie)? en waar wilt u naar toe?
  2. Veilig werken…. what’s in for me?

Eerst had ikĀ  GEEN GELD om aan veiligheid te werken,

Nu heb ik GEEN TIJD om aan veiligheid te werken

Wist u dat elke 1 Euro die u uitgeeft aan veiligheid, 2,20 Euro oplevert?

3) Nog niet overtuigd? Stel uzelf weer de vraag: Op welke trede staat u(w organisatie)?

Graag assisteer ik u om uw positie op de veiligheidsladder te verhogen. Hoe?

  1. Inspiratiesessie: “verhoog de positie op de veiligheidscultuurladder”: Een sessie van circa 2 uur, waarbij bewustwording van (on)veilig werken centraal staat en wat u binnen uw organisatie kunt doen, om ervoor te zorgen dat iedereen veilig weer thuis komt. Sessie is uitermate geschikt voor managementteams, netwerkorganisaties, brancheverenigingen die meer willen doen met veiligheid maar nog niet precies weten hoe.
  2. Training: de “Taal van Veiligheid”; een 1 dags interactieve training voor managementteams en al hun medewerkers om op een eenduidige manier elke medewerker bewust te maken waarom veilig werken, belangrijk is voor nu en in de toekomst.

Interesse of meer willen weten. Mail mij: info@impliq.nl

 

Desiree Janssen

 

Alle blogs >