De economische levensduur is bereikt!

De economische levensduur is bereikt.

Wat nu?

 1. Investeren?
 2. Oprekken?
 3. Uitstellen?
 4. Ogen dicht en doordraaien?
 5. Aanpakken!

Voorspelbaarheid en duurzaam ondernemen. Als organisatie wil je op tijd aan zien komen, wat de komende jaren aan onderhoud, investeringen en upgrades nodig is om het vastgoed/fabriek of faciliteit de komende 10 jaar up en running te houden.

De klantvraag:

Van mijn mobiele faciliteit van €2.500.000,- in aanschafwaarde is de technische levensduur van 10 jaar bereikt. Ik wil graag weten:
– wat de technische staat van de faciliteit is,
– welk onderhoud, upgrades en investeringen nodig zijn om deze faciliteit de komende 6 jaar nog in bedrijf te houden.

De aanpak:
N.a.v. deze vraag bundelde ik de krachten met Kropman en voerden we samen een expert-onderzoek uit.
Dit richtte op:
– de technische staat van de faciliteit,
– de huidige en gewenste functionaliteiten van de faciliteit,
– de ontwikkeling qua wet- en regelgeving.

Het Resultaat:

 • Inzicht in de technische staat van de faciliteit,
 • Gebruikerservaringen inzichtelijk,
 • Veranderende functionaliteit in afgelopen jaren
 • Investeringen voor een nieuwe faciliteit konden uitgesteld worden met behoud van technische staat,
 • Vigerende wet- en regelgeving kan impact hebben op de bedrijfsvoering,
 • Welke risico’s er zijn en welke mitigerende maatregelen wenselijk zijn,
 • Het behalen van de economische levensduur (10 jaar) een gegeven is, maar door een expertonderzoek de effectieve levensduur naar 20 jaar kan.
 • Besparing van circa €150.000,- per jaar.

 

Gebruikte methodes/tools hierbij:

NEN2767

FME(C)A

Enquête

Interviewtechnieken

Gezondboerenverstand

 

Waarom deze aanpak?
Kortom investeren in een expertonderzoek:

 • bespaart geld op korte, midden en lange termijn,
 • maakt je bewust van de risico’s,
 • herijkt de gebruikers ervaringen,
 • houdt rekening met nieuwe wet en regelgeving,
 • opdrachtgever ontvangt “out of the box” oplossingen voor onderhoud assets.

 

Wil je ook goed onderbouwd beslissingen nemen over wat te doen na de economische levensduur, ik vertel er graag meer over.

Alle blogs >