De 3 R’s: Ritme, Regelmaat, Rust….. deel 2

Structuur of chaos?

Heb jij behoefte aan (meer) orde en structuur in je werk? Dan is het werken in de farmaceutische industrie misschien wel iets voor jou!

Want in dit vak, werk je volgens vaste procedures en regels, die de kwaliteit en de veiligheid garanderen.

En dat is nodig, want je kunt als leek niet beoordelen of een pilletje of spuit veilig is. De pilletjes zijn meestal wit en rond, maar of je nu een bloedstollingsmiddel of een bloedverdunningspilletje neemt, is toch een heel verschil.

Je vertrouwt erop dat wat je nodig hebt, ook volledig veilig is.

 

Houd je van structuur?

Dan is werken in de farmacie interessant, want er wordt gewerkt volgens vast omlijnde kaders. Protocollen worden opgesteld en strikt uitgevoerd. Afwijkingen worden genoteerd, geanalyseerd en beoordeeld op impact. Werk wordt dubbel gecontroleerd en geverifieerd, om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden. En je mag zeker niet zomaar iets veranderen of aanpassen, omdat je ervan overtuigd bent, dat dit dan een beter product geeft.

Waar de farmacie dient te voldoen aan de strikte GMP-richtlijnen, dient de voedingsmiddelenindustrie te voldoen aan de HACCP-normen. Deze normen worden elke keer strikter en strakker. De beweegruimte wordt steeds minder. Alles is er op geënt voor het maken van veilig en gezond product voor consumenten en patiënten EN alles bedoeld om de eigen medewerkers, zo veilig mogelijk het product te laten maken.

Want ook bij voedsel, kun je aan de buitenkant meestal niet zien, of het product nog veilig is. Behalve als het erg bedorven is, dan komt het uit de verpakking gekropen, maar dat bedoel ik niet.

 

Houd je van chaos?

Ik ben zelf wat “chaotischer” of “creatiever” van aard en dan is het wel even wennen in zo’n branche.

Als jong afgestudeerde, begon ik als procestechnoloog bij MSD met frisse moed. Processen optimaliseren, daar ging ik voor. Ik zag allerlei kansen en mogelijkheden om processen te versnellen en kosten te besparen. Ik werd echter terug gefloten door het systeem van procedures en regels. Want ja, ook de processen waren allemaal vastgelegd, zelfs tot in het kleinste detail. Dit is niet altijd even handig gebleken, want hierdoor word je beperkt om snel innovatieve technologieën of technische wijzigingen te introduceren. Puur omdat het nu eenmaal is vastgelegd. Dat was wel een teleurstelling, totdat ik het belang en de noodzaak begreep van al deze regels.

Daardoor heb ik wel geleerd om processen EN regels echt volledig te doorgronden. Om daarna oplossingen te zoeken, vereist dit juist een enorme creativiteit. Dus als je weet, hoe je moet bewegen in deze markt, dan kun je toch heel veel realiseren EN komt creativiteit of chaos juist erg van pas.

 

Profijt van structuur EN chaos:

Na verschillende farmacie- en food-bedrijven van binnen ge doorgrond en doorleefd te hebben, merk ik dat ik nog steeds regelmatig profijt heb van deze manier van werken. Ik zie nl. veel sneller knelpunten in werkwijzen, in naleving van procedures en regels en missende structuur in organisaties.

Want wat blijkt, de klant vindt structuur ook fijn. En dan maakt het niet uit welk soort bedrijf het is. Dat geeft rust, duidelijkheid en overzicht. En zo hou je energie over voor andere zaken!

Dus structuur of chaos? Voor mij allebei!

 

KANTTEKENING:

Let op, teveel regels en procedures geeft onnodige complexiteit en dan valt de structuur juist weg en verzand je juist in chaos.

 

TIP:

Denk je dat je in je organisatie veel regels hebt? Tel ze. Het zal blijken dat het onmogelijk is. Er zijn policies, richtlijnen, procedures, werkinstructies, handleidingen. Je kunt vaak de oorsprong van de regel niet meer vinden, bijv. wetgeving. Deze interne regels worden vaak gemaakt, na een incident, na een grote crach. Ook worden nieuwe regels gemaakt, omdat andere regels niet opgevolgd of verkeerd geïnterpreteerd worden. Dan wordt er weer een nieuwe regel erbij verzonnen. Ik heb meerdere keren meegemaakt, dat een regel was ingevoerd en dat de situatie veranderd was, maar dat de regel nog steeds bestond!

Daag je leidinggevenden eens uit, welke regels hij/zij zou schrappen als ze de baas waren. Als ze lang nadenken en overleggen, dan zullen de regels die ze gaan noemen, bijna allemaal eigen, lokale regels zijn. Dus daar zit winst! Dat levert vast meer duidelijkheid en structuur op.

 

Alle blogs >